Notícies recents

15/03/2018

Primera sentència que confirma que no procedeix condemnar al banc a pagar les despeses si un particular rebutja la via extrajudicial per les clàusules sol.

L'Audiència Provincial d'Alacant ha determinat, en sentència del passat 1 de març, que no s'imposaran despeses a les entitats financeres si el particular va rebutjar expressament fer el procediment extrajudicial previst en el Reial Decret-llei de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sol indegudes. La sentència és "rellevant perquè la decisió clarifica que per a que existeixi una condemna en despeses en matèria de clàusules sol és necessari que el requeriment es regeixi per el Reial Decret i no per la Llei d'en jutjament Civil, perquè prevaleix una llei especial front a la norma general".

13/03/2018

El Govern ha suprimit l'ajuda de 200 euros mensuals...

El Govern ha suprimit l'ajuda de 200 euros mensuals per a pensionistes propietaris d'un habitatge per a fer front al pagament de les despeses de manteniment, comunitat o subministres bàsics del text final del Pla Estatal d’habitatge 2018-2021, tot i que estigui inclosa en el text inicial. Finalment, en el text definitiu del Pla Estatal d’habitatge 2018-2021 únicament es recull l'ajuda al lloguer per a persones majors de 65 anys, amb la que es cobrirà fins un 50% del preu de la renda, sempre que no sigui superior  a 600 euros mensuals, però no es manté per als jubilats amb habitatge en propietat. 

08/03/2018

El TS considera discriminatori no donar d'alta a la Seg. Social a una embarassada en situació de risc que havia estat seleccionada de la borsa de treball.

La Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha confirmat la nul·litat d'una resolució de la Direcció Provincial d’Àlaba de la Tresoreria General de la Seguretat Social, dictada el 13 de gener de 2014, que va anular l'alta laboral d'una infermera que, tot i que va ser contractada per a interina, no va poder incorporar-se per trobar-se en situació de risc per embaràs, al considerar que suposa una discriminació per raó de sexe que lesiona l'article 14 de la Constitució.

06/03/2018

El Govern treballa en dos projectes normatius que afecten als fons de pensions.

La primera afectarà als requisits mínims per a reforçar la mobilitat dels treballadors entre Estats membres, millorant l'adquisició i manteniment d'aquests plans privats. La segona transposició, en fase inicial d'elaboració, correspon a la norma europea sobre supervisió dels fons de pensions d'empresa, i està previst incloure una regulació sobre l'activitat entre fronteres d'aquests plans i el seu sistema. També afectarà a l'externalització de funcions, la figura del depositari i les seves funcions de custòdia i vigilància, el règim d'informació a potencials participants i beneficiaris i la supervisió prudencial. EL termini que hi ha per aquesta directiva, assenyala l'Executiu, finalitza el 13 de gener de 2019.  

01/03/2018

La Unió Professional de Treballadors Autònoms ha fet una proposta per millorar i incentivar la cotització del treballador

La Unió Professional de Treballadors Autònoms ha fet una proposta per millorar i incentivar la cotització del treballador per conta pròpia: l'establiment d'un incentiu fiscal per aquells autònoms que triïn una cotització superior a la base mínima. La proposta de UPTA passa per la reducció del 20% en el IRPF dels contribuents autònoms on els rendiments nets, és a dir els ingressos menys les despeses, no arribin als 60.000 euros en l'exercici anterior i hagin cotitzat, durant al menys sis mesos al mateix any natural, per una base superior al mínim establert en les Comptes Públiques. Aquesta iniciativa pretén incorporar-se amb un nou apartat a l'article de la llei del  IRPF que permet també la reducció del 20% per l'inici d'activitat, una reducció que es complimenta al model 100 de l'IRPF.

28/02/2018

Baixar els impostos que graven les herències i pujar la fiscalitat sobre la compravenda de immobles

Aquesta és la tendència que s'observa quan s'analitzen els canvis tributaris aprovats per les comunitats autònomes. Cinc autonomies redueixen l'impost sobre successions al 2018 i els experts constaten una competència a la baixa. Els assessors fiscals denuncien un ús "exagerat" de la capacitat normativa de les comunitats autònomes. L'informe anual Panorama de la fiscalitat Autonòmica i Foral que elabora el Registre d'Economistes Assessors Fiscals reflexa que les comunitats autònomes han aprovat 732 tipus, reduccions, deduccions o bonificacions.

23/02/2018

Les treballadores embarassades poden ser acomiadades amb motiu d'un acomiadament col·lectiu.

El Tribunal de Justícia de la UE estableix que una decisió d'acomiadament s'hagi pres, durant el període comprés entre l'inici de l'embaràs i el final del permís de maternitat, per raons no relacionades amb l'embaràs de la treballadora no és contrari a la Directiva 92/85 si l'empresari comunica per escrit motius justificats d'acomiadament i està admès per la legislació o pràctica de l'Estat membre en qüestió. Per tant, els motius no inherents a la persona dels treballadors que puguin al·legar-se en el marc dels acomiadaments col·lectius, en el sentit de la Directiva 98/59, constitueixen casos excepcionals no inherents a l'estat de les treballadores, a efectes de la Directiva 92/85. El Tribunal de Justícia declara que la Directiva 92/85 no s'oposa a una normativa nacional que permet a l'empresari acomiadar a una treballadora  embarassada en el marc d'un acomiadament col·lectiu sense comunicar més motius que els que justifiquen l'acomiadament col·lectiu, sempre i quan s'indiquin els criteris objectius que s'han seguit per a designar als treballadors afectats per a l'acomiadament.

21/02/2018

El TS defineix els terminis per a rectificar quotes de l'IVA repercutides en excés.

A la recent sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu, l'alt tribunal resol el litigi suscitat per les dues entitats que van signar una venda de parcel·les amb previsió de modificació del preu, per sobre o per sota, en funció del futur dels plans urbanístics que les regulen. La resolució del Suprem determina, que existeixen dos terminis successius. En primer lloc, la factura rectificativa s'ha d'emetre dins del termini de quatre anys, depèn de si modifiquem per sobre o per sota. I, en segon terme, una vegada feta la rectificació per sota, es compta amb un termini d'un any per a regularitzar la seva situació tributària, sense prejudici que es pugui optar per iniciar un procediment de rectificació d'autoliquidació.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.